Ιδέες για λιγότερο χαοτικό σπίτι με παιδιά

Πώς νιώθεις, όταν καθαρίζεις το σπίτι επί τρεις ώρες και το βλέπεις να γίνεται άνω κάτω μέσα σε πέντε λεπτά; Παιχνίδια σκορπισμένα σε κάθε γωνία, …