Η ανάπτυξη του παιδιού 0-3 ετών. Τί πρέπει να κάνει;

Η ανάπτυξη και οι δεξιότητες του παιδιού: Λόγος-φωνή-ομιλία-επικοινωνία Αναμενόμενες δεξιότητες 0-6 μηνών Αντιδρά στους ήχους, κοιτάζει ή στρέφει το κεφάλι του προς την πηγή τους …