Η ανάπτυξη του παιδιού 3-6 ετών: Τί πρέπει να κάνει;

Η ανάπτυξη και οι δεξιότητες του παιδιού: Λόγος-φωνή-ομιλία-επικοινωνία Αναμενόμενες δεξιότητες από 3 έως 4 ετών  Ο λόγος του παιδιού πλησιάζει περισσότερο σε αυτόν των ενηλίκων. …