Τι είναι η λόγο-θεραπεία και ο ρόλος του λογοπεδικού;

Τι είναι η λόγο-θεραπεία; Λόγο-θεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση όλων των διαταραχών λόγου-φωνής-ομιλίας-επικοινωνίας, οι οποίες παρουσιάζονται τόσο …