‘Οσα μου δίδαξε το 2021

Κάθε χρόνο, λίγο πριν αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα για το νέο έτος, αδημονούμε σαν μικρά παιδιά να το υποδεχτούμε με την ελπίδα, πως θα διώξει  …