Πως να κάνετε πιο ευχάριστη τη μελέτη των παιδιών

Διαμορφώστε μαζί με το παιδί σας ένα καθημερινό πρόγραμμα μελέτης που να ακολουθεί τις εξής οδηγίες: -Εντοπίστε μαζί με το παιδί ποιες είναι οι πιο …