Η σημασία του παιχνιδιού στην προσχολική ηλικία

Φέρνοντας στο μυαλό μας τη λέξη «παιδί», η πρώτη εικόνα που αυτόματα συνδέεται με τη σκέψη αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη, από το παιχνίδι. …