Η ανάπτυξη του παιδιού 3-6 ετών: Τί πρέπει να κάνει;

Η ανάπτυξη και οι δεξιότητες του παιδιού: Λόγος-φωνή-ομιλία-επικοινωνία Αναμενόμενες δεξιότητες από 3 έως 4 ετών  Ο λόγος του παιδιού πλησιάζει περισσότερο σε αυτόν των ενηλίκων. …

Η ανάπτυξη του παιδιού 0-3 ετών. Τί πρέπει να κάνει;

Η ανάπτυξη και οι δεξιότητες του παιδιού: Λόγος-φωνή-ομιλία-επικοινωνία Αναμενόμενες δεξιότητες 0-6 μηνών Αντιδρά στους ήχους, κοιτάζει ή στρέφει το κεφάλι του προς την πηγή τους …

Τι είναι η λόγο-θεραπεία και ο ρόλος του λογοπεδικού;

Τι είναι η λόγο-θεραπεία; Λόγο-θεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση όλων των διαταραχών λόγου-φωνής-ομιλίας-επικοινωνίας, οι οποίες παρουσιάζονται τόσο …